People
Home: People - Founder Members
Founder Members  

Dr. OP Agrawal

Ms. Panna Bharat Ram

Mr. Vivek Bharat Ram

Mr. Arun Bharat Ram

Mr. Hans Raj Bhardwaj

Ms. Tara Bhattacharjee

Mr. RP Billimoria

Ms. Bimla Nanda Bissel

Ms. Radha Burnier

Mr. Shyam Chainani

Dr. Pramod Chandra

Mr. Lokesh Chandra

Mrs. Ahalya Chari

Mr. Romesh Chopra

Mr. Hari Dang

Mr. K.P. Singh Deo

Mr. Sodhsal Singh Dev Dhrangadhara

Dr. Saryu Doshi

Mr. Ranjit Singh P Gaekwad

Mr. Kekoo Gandhy

Mr. Cyrus J. Guzder

Dr. Radhika Herzberger

Mr. Mukarram Jah

Mr. OP Jain

Mr. Krishen Khanna

Mr. G.K. Khanna

Shri Anand Krishna

Dr. Yamini Krishnamurti

Mrs. Heminder Kumari

Ms. BilkeesI Latif

Mr. Sriraj Meghraj

Mr. Ram Niwas Mirdha

Mr. M.G.K. Menon

Mr. A.G. Krishna Menon

Mr. SK Misra

Mr. Akhilesh D Mithal

Mr. Jagdish Mittal

Shri Aman Nath

Ms. Camellia Panjabi

Mr. A. Parthasarathi

Mr. Naveen Patnaik

Mr. Aroon Purie

Mr. Siddartha Shankar Ray

Mr. Suhrid Sarabhai

Mr. Gira Sarabhai

Mr. Rajeev Sethi

Mr. Ram Sharma

Ms. Asha Vasant Sheth

Mr. Arun Singh

Mr. Virbhadra Singh

Capt. Amarinder Singh

Mr. Sawai Bhawani Singh

Mr. H.H. Maharaja Gaj Singh

Dr. Karan Singh

Ms Malvika Singh

Mr. Martand Singh

Ms. Prema Srinivasan

Mr. K.G. Subramanyam

Dr. M.S. Swaminathan

Ms. Lotika Varadarajan

Mr. HH Marthanda Varma

Dr. Kapila Vatsyayan

M.S. University of Baroda

Rishi Valley School